Du kan delta genom att hämta ett formulär av oss. Kryssa för de Bibelböcker du har läst inom 2019 och fyll i ditt namn och dina kontaktuppgifter. Ta formuläret med dig till oss. I utbyte får du ett presentkort till den bokhandel dit du lämnat in formuläret.

Du kan delta i ett av bokhandlarna som är med. Presentkortet gäller i den fysiska butiken. Det kan inte användas i nätbutiksbeställningar eller andra beställningar.